• febrer 28, 2014
La Química

La sal ens oferirà l’oportunitat de donar a conèixer a nens i joves els principals secrets de la química.

L’àtom, els seus components, la taula periòdica dels elements, el sodi… un metall de propietats sorprenents.

El clor, un gas que combinat adequadament amb el sodi forma cristalls que creixen dins de l’aigua. Els hi ensenyarem a crear cristalls de sal, i els hi explicarem el funcionament de les salines.

Els hi explicarem breument el funcionament d’una mina de sal, de ciutats subterrànies per on circulen els camions que treuen a la superfície el producte per gegantines rampes.

També els hi parlarem dels sòlids amorfs i del misteriós carboni, que pot agrupar-se en forma de pols lubricant o de cristalls de diamant d’extrema duresa.

Segur que despertarem en ells l’interès per la química, una ciència màgica.

Pàgina següent